FAQ

Nie mam partnera / klasy / grupy z innego państwa. Jak i gdzie mogę znaleźć partnera?

Jeżeli szukasz klasy/ grupy z Niemiec, Francji lub Polski, która mogłaby zostać Twoim partnerem, możesz przeszukać internetowe giełdy partnerów udostępniane przez Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Jeśli szukasz partnerów z Niemiec oraz/lub Francji, skorzystaj z poniższej strony dostępnej na witrynie internetowej Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: http://www.dfjw.org/einen-partner-finden

Jeśli szukasz partnerów z Niemiec oraz/lub Polski, skorzystaj z poniższej strony dostępnej na witrynie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: http://www.pnwm.org/gieldy-kontaktow/partnerzy/

Jeśli nadal nie udało Ci się znaleźć partnera lub jeśli szukasz partnerów z Ukrainy, możesz skontaktować się bezpośrednio z organizatorami Young Europeans Award.

Jak liczna powinna być grupa?

Grupa projektowa/zespół projektowy powinien składać się z co najmniej 6 do 8 osób (licząc według miejsca zamieszkania, co najmniej 2 osoby z Francji, 2 osoby z Niemiec, 2 osoby z Polski oraz, jeśli kraj będący gościem honorowym uczestniczy bezpośrednio w projekcie, co najmniej 2 osoby z tego państwa).

Czy możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego?

Jeśli projekt jest przeprowadzany w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży/wymiany młodzieży, możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie z odpowiedniej organizacji, tj. Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (DFJW/OFAJ) lub Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (DPJW/PNWM).
>> Wspieranie projektów trójstronnych (pdf)

Czy można zgłosić projekt, który został już zrealizowany?

Zgłoszenie zakończonego projektu jest możliwe, o ile został on zrealizowany w ciągu roku od dnia, w który upływa termin składania wniosków. Jednakże do konkursu Young Europeans Award nie można zgłaszać projektów, które zostały już wyróżnione w innych konkursach, z wyjątkiem zgłoszeń, które pokazują, że projekty te zostały w znaczącym stopniu przekształcone w nowe projekty.

Kto może pełnić rolę głównej osoby kontaktowej?

Rolę głównej osoby kontaktowej mogą pełnić nauczyciele lub pełnoletni, upoważnieni liderzy młodzieży. W przypadku grup składających się wyłącznie z pełnoletnich uczestników, powinni oni wybrać główną osobę kontaktową spośród swojego grona.

Na czym polega rola głównej osoby kontaktowej?

Główna osoba kontaktowa to osoba, która zgłasza grupę uczestników do konkursu za pośrednictwem strony internetowej Young Europeans Award. Podaje ona również swój adres e-mail, na który na bieżąco przesyłane będą wszystkie informacje dotyczące konkursu. Ponadto, to ta osoba zostanie poinformowana w przypadku, gdyby kandydatura jej grupy została nagrodzona. Główna osoba kontaktowa jest również odpowiedzialna za informowanie na bieżąco wszystkich uczestników/liderów zespołu/nauczycieli zaangażowanych w projekt na temat konkursu i projektu.

Ile projektów może zgłosić jeden użytkownik loginu/ jedna główna osoba kontaktowa?

Jedna główna osoba kontaktowa może zgłosić więcej niż jeden projekt. Oznacza to, że osoba ta może nadzorować oddzielne zespoły pracujące nad różnymi projektami. Na przykład trzy różne klasy mogą zostać podzielone na mniejsze podgrupy, które będą pracowały nad różnymi projektami. Natomiast główną osobą kontaktową jest osoba, która zgłasza wszystkie te projekty.

Nie mam jeszcze 18 lat i nie mam osoby nadzorującej. Co powinienem zrobić?

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osiągnięcie pełnoletności lub znalezienie osoby nadzorującej, która jest skłonna sprawować opiekę nad Tobą oraz Twoim projektem. Dlatego też zwróć się o pomoc w procesie zgłoszenia do Twoich nauczycieli, liderów zespołu lub innych dorosłych.

W jakim języku powinien zostać przedstawiony projekt?

Projekt może zostać zrealizowany i przedstawiony w języku któregokolwiek z uczestniczących państw (niemieckim, francuskim, polskim, oraz w języku angielskim). Streszczenie projektu powinno zostać napisane w języku angielskim. Jednakże szczegółowy opis projektu może zostać napisany albo w języku ojczystym głównego uczestnika projektu, albo w języku angielskim.

Jeśli moja grupa zwycięży, czy, oraz w jaki sposób zapewniona nam będzie opieka w Brukseli?

Wszystkim grupom krajowym wchodzącym w skład zwycięskiego zespołu musi towarzyszyć nauczyciel/upoważniony lider młodzieży z ich państwa (obowiązek ten nie ma zastosowania tylko do zespołów, w których wszyscy uczestnicy są pełnoletni). Osoba towarzysząca będzie odpowiedzialna za swoją grupę. My natomiast zajmiemy się wszystkimi kwestiami praktycznymi związanymi z organizacją Waszego wyjazdu a także, co najważniejsze, przygotujemy ciekawy i atrakcyjny program wycieczki.

Czy w skład mojego zespołu muszą wchodzić osoby z czterech państw?

Podstawowy skład zespołu obejmuje uczestników z Francji, Niemiec oraz Polski, licząc według miejsca zamieszkania (co najmniej 2 osoby z Francji, 2 osoby z Niemiec, 2 osoby z Polski). Mile widziane są również projekty włączające współpracę z młodzieżą z Ukrainy (przynajmniej 2 osoby).