Partnerzy

Partnerzy

Organizatorami konkursu są:

Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

Polsko-Niemiecka WspółpracaMłodzieży

Office Germano-Polonais pour la Jeunesse

 

Fundacja Allianz Kulturstiftung

Fondation Culturelle Allianz

 

Fundacja Hippocrène

Fondation Hippocrène

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fondation pour la Coopération germano-polonaise