Informacja

Konkurs

Weź udział w trójnarodowym polsko-niemiecko-francuskim konkursie dla młodzieży!

Masz poniżej 21 lat, pochodzisz z Polski, Niemiec lub Francji i interesujesz się tematyką europejską? Weź udział w trójnarodowym konkursie Young Europeans Award!

Nagrodą dla zwycięskiego zespołu z Polski, Niemiec i Francji będzie wspólny pobyt w Warszawie oraz udział w ceremonii wręczenia nagrody jesienią 2018 roku.

Do konkursu mogą zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, które stworzą wspólny, trójnarodowy projekt pod hasłem „To be or not to be… a European“. Wybór tematu projektu zależy od uczestników, a może on dotyczyć różnych dziedzin, np. geografii, kultury, dziennikarstwa, sztuki, a także społeczeństwa lub polityki. Do realizacji projektu mogą zostać wykorzystane dowolne środki: tekst, nagrania audio i wideo, fotografia, strony internetowe, a także przedstawienia artystyczne lub inne.

W każdej edycji konkursu jedno państwo spoza Unii Europejskiej pełni rolę gościa honorowego. Tym razem, w edycji przypadającej na lata 2017-2018, jest nim Zjednoczone Królestwo. Projekty grup z Polski, Francji i Niemiec – we współpracy z młodzieżą z krajów Zjednoczonego Królestwa (Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna) – są zatem również mile widziane.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży, można złożyć wniosek o jego dofinansowanie do Polsko-Niemieckiej lub Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 1 marca 2018 roku.

>> Warunki uczestnictwa do pobrania

Zakres tematyczny

Główny temat: „To be or not to be… a European" może zostać omówiony w dowolnej formie oraz zakresie tematycznym. Zależy nam, by zapewnić Ci przestrzeń umożliwiającą Ci odkrycie twojej kreatywności i wiedzy na ten temat. Dlatego też z radością przyjmiemy Twoje bardzo indywidualne pomysły. Planując swój projekt, możesz zastanowić się nad następującymi pytaniami: Jak rozumiesz tożsamość europejską? Czego możemy nauczyć się od siebie nawzajem? Jak w przyszłości będziemy mogli kształtować wspólnotę europejską? Oczywiście możecie podejść do tematu w dowolny inny sposób.

Grupy

Nie ma ograniczeń co do wielkości grupy. Jednakże Twoja grupa musi składać się z co najmniej 6 do 8 osób, w tym co najmniej po 2 osoby z Francji, Niemiec i Polski, a także, nieobowiązkowo, 2 osoby z kraju gościa honorowego. To, czy w skład zespołu wchodzą przedstawiciele trzech, czy czterech państw nie ma wpływu na proces wyboru zwycięzcy.

Twój projekt

Czy chcesz wypowiedzieć się na temat „To be or not to be… a European”? Powiedz nam co myślisz! Być może masz już pomysł i chcesz zacząć pracę nad projektem ze swoimi przyjaciółmi z Francji, Niemiec, Polski, a może także z krajów Zjednoczonego Królestwa? A może w ciągu ostatniego roku zrealizowałeś już projekt, który odnosi się do tego pytania i który nie został jeszcze nagrodzony w żadnym konkursie? Bardzo chcemy go poznać!

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu.

>> Warunki uczestnictwa

Lista kontrolna

Poniżej znajduje się krótka lista kontrolna, dzięki której o niczym nie zapomnisz przed złożeniem projektu; termin składania zgłoszeń: 1 marca 2018 r.

  • Wypełniony formularz online z danymi kontaktowymi
  • Streszczenie w języku angielskim
  • Pełny opis projektu w języku francuskim, niemieckim, polskim lub angielskim
  • Przesłane pliki (jeśli zostały przygotowane)
  • Podany link, jeśli przygotowałeś źródło internetowe (blog, video itd.)

Gość honorowy

W każdej edycji konkursu wybieramy czwarte państwo spoza Unii Europejskiej, które towarzyszyć nam będzie w emocjonujących spotkaniach międzykulturowych. W tym roku z przyjemnością pragniemy ogłosić, że gościem honorowym tej edycji konkursu YEA jest Zjednoczone Królestwo (Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna). Zwycięski zespół z Niemiec, Francji i Polski pozna nowych przyjaciół z jednego z tych krajów podczas wycieczki, jeśli nie byli oni częścią ich zespołu już od początku projektu.

Nagroda – niezapomniane europejskie przeżycie

Zwycięski zespół spędzi fascynujące dni w Warszawie, stolicy Polski i europejskiej metropolii. Program pobytu obejmuje wizyty dotyczące polityki, historii i kultury oraz spotkania z ważnymi europejskimi decydentami.

Wraz ze swoimi partnerami projektu podczas ceremonii wręczenia nagrody będziecie mieli niepowtarzalną okazję, by zaprezentować Wasz projekt członkom jury oraz ważnym politykom. Chcemy, abyście skorzystali z tego ważnego dla polityki miejsca, aby wymienić się opiniami i wrażeniami Waszej wizji Europy.

Oczywiście program ma sprawić, że będziecie się tam dobrze bawić i mieć okazję, by poznać się lepiej podczas wszystkich punktów programu, w tym podczas zwiedzania i wspólnie spędzonego czasu wolnego. Wycieczka będzie dokumentowana, a jej najważniejsze momenty zostaną opublikowane na stronie internetowej YEA.