Polityka prywatności

Cel przechowywania oraz dostęp do danych:

Za pomocą internetowego formularza wypełnianego przez użytkowników biorących udział w konkursie Young Europeans Award podane przez nich dane zapisywane są w bazie danych. Zapisywanie oraz przetwarzanie tych danych jest niezbędne do administrowania programem oraz w celu zapewnienia opieki uczestnikom, a także konieczne w związku z przeprowadzaną przez organizatorów selekcją zgłaszanych projektów. Uczestnicy sami wprowadzają dane do bazy danych. Do zapamiętanych informacji mają dostęp po zalogowaniu się poprzez podanie indywidualnego loginu i mogą je modyfikować.

Po zakończeniu projektu, uczestnicy mogą złożyć w niosek o usunięcie ich danych osobowych z bazy danych.
Przetwarzaniem danych oraz koordynacją konkursu Young Europeans Award zajmuje się bezpośrednio odpowiedzialny organ Young Europeans Award. Jego dane kontaktowe są następujące:

Francusko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
(Deutsch-Französisches Jugendwerk)
Young Europeans Award
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tel: +49 30 288 757 - 73
young-europeans-award@dfjw.org

 

Aktualizacja danych i odpowiedzialność cywilna

Użytkownik zobowiązuje się do podania dokładnych i zgodnych z prawdą informacji dotyczących jego osoby oraz projektu. Tylko kompletne i poprawnie wypełnione formularze zostaną przedłożone jury i będą miały szansę zostać wybrane w procesie selekcji. Podane dane zapamiętywane są przez Francusko-Niemiecką Wymianę Młodzieży (DFJW) na czas istnienia bazy danych. W przypadku wyłonienia przez jury danego projektu do udziału w konkursie, podane dane (opisy, zdjęcia, dokumenty itd.) zostaną opublikowane w Internecie, tak, aby były ogólnie dostępne. Użytkownik może podczas trwania projektu modyfikować podane przez siebie informacje, a także dodawać dane, pliki i teksty.

Użytkownik zobowiązuje się do wcześniejszego zapewnienia praw autorskich do wszystkich udostępnianych przez siebie plików, tekstów, zdjęć etc., w przypadku, w którym nie jest ich jedynym właścicielem (np. prawa autorskie, pozwolenie na wykorzystanie zdjęć przez osoby na nich uwiecznione).  Użytkownik zobowiązuje się również do nieużywania serwisu w celu udostępniania nielegalnych treści. Young Europeans Award nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie użytkownika bądź osób trzecich w związku z wykorzystaniem danych.

Wykorzystywanie, przekazywanie i ochrona danych

Dane osobowe zarejestrowanych w bazie danych użytkowników pozostają do wyłącznej dyspozycji organizatorów. Dane związane z projektem, dokumenty oraz teksty są ogólnie dostępne w celu zwiększenia ich widoczności oraz jako przykłady udanych projektów.  

Ponieważ Young Europeans Award jest nagrodą niemiecko-francusko-polską, informacje dotyczące użytkowników, ich szkół i projektów przekazywane są do odpowiednich kuratoriów w Niemczech, Francji i Polsce.

Upoważnieni do użytkowania internetowego formularza zgłoszeniowego są niemieccy, francuscy i polscy nauczyciele i nauczycielki, wychowawcy grup młodzieżowych oraz osoby dorosłe, które interesują się konkursem Young Europeans Award i chcą wziąć w nim udział. Young Europeans Award nie będzie udostępniał ani sprzedawał podanych przez nich danych osobom trzecim, w szczególności w celach komercyjnych.   

Young Europeans Award zastrzega sobie możliwość ewentualnego wykorzystania danych w zanonimizowanej formie do celów statystycznych na własny użytek. Young Europeans Award zastrzega sobie również możliwość kontaktowania się z użytkownikami w celach informacyjnych lub w celu przeprowadzenia oceny jakości (ewaluacja programu wymiany). Użytkownicy zostaną poinformowani o każdej zmianie w zakresie zasad używania danych i w sytuacjach wyjątkowych mogą te zmiany odrzucić. Gdyby, wbrew wszystkim środkom zapewnienia bezpieczeństwa, w późniejszym czasie miałoby pojawić się ryzyko związane z ochroną danych użytkowników, lub w sytuacji dostania się tychże danych w ręce niepowołanych osób trzecich, użytkownicy zostaną o tym niezwłocznie poinformowani przez partnerów Young Europeans Award.